TradeGetter voor Merchants Affiliates login  
   
Naar de homepage van TradeGetter...
Informatie voor Merchants / Adverteerders / Partners...
Informatie voor Publishers / Affiliates...
Informatie over TradeGetter...
Een paar van onze campagnes...
Met wie werkt TradeGetter al...
Contact opnemen met TradeGetter...
Nieuwsberichten van TradeGetter...
       
             
 
Privacybeleid van TradeGetter™

TradeGetter streeft er steeds naar de diensten die we aanbieden constant te verbeteren. Binnen dit proces van ontwikkeling is het beschermen van allerlei soorten gegevens één van de belangrijkste. In dit Privacy-beleidsdocument worden de belangrijkste punten uiteengezet over de manier waarop wij persoonlijke gegevens verzamelen, opslaan en overdragen.

Welke persoonlijk identificeerbare informatie verzamelt TradeGetter?
TradeGetter verzamelt en bewaart persoonlijke gegevens (bijv. naam, adres, telefoonnummer etc) van iedereen die zich op deze website volledig registreert www.tradegetter.nl als affiliate of als Merchant. Bovendien kan TradeGetter de contactgegevens verzamelen die u opgeeft zodat wij u aanvullende informatie kunnen toesturen. TradeGetter verzamelt geen gegevens van u tenzij u ze specifiek aan ons doorgeeft. Het is een noodzakelijke voorwaarde om u te kunnen registreren dat u TradeGetter toestemming geeft deze informatie te verzamelen en bewaren omdat u ons hiermee in staat stelt aan onze verplichtingen jegens u te voldoen. Wij verhuren of verkopen uw persoonlijke gegevens niet aan andere bedrijven of individuen tenzij wij daarvoor uw toestemming hebben gekregen.

Hoe gebruiken wij deze informatie?
TradeGetter gebruikt de informatie die u ons geeft alleen voor de redenen waarvoor u deze informatie hebt opgegeven. Dus, als u uw CV aan ons doorgeeft wanneer u bij TradeGetter solliciteert, dan gebruiken wij deze informatie alleen binnen de context van het bepalen van uw geschiktheid voor de betreffende functie.

Wettelijke vereisten uitgezonderd, mochten er zich belangrijke veranderingen voordoen in de manier waarop wij deze informatie gebruiken dan zal TradeGetter u tenminste 14 dagen van tevoren via e-mail op de hoogte brengen van deze veranderingen.

Waar en hoe wordt deze informatie opgeslagen?
De systemen van TradeGetter zijn ontworpen en gebouwd met gegevensbescherming als één van de belangrijkste aandachtspunten. Daarom worden de gegevens opgeslagen op onze webserver in een beveiligd datacentrum in Rotterdam en zijn ze voor geen enkele andere persoon of systeem toegankelijk. Bovendien gebruiken leden van TradeGetter alleen die data die ze echt nodig hebben. Iedereen van TradeGetter krijgt van te voren voldoende instructie over wat een correcte behandeling van persoonlijke gegevens inhoudt.

Hoe zit het met volgsysteeminformatie?
TradeGetter verzamelt ook gegevens over internetgebruik en transacties die te maken hebben met de affiliatemarketingcampagnes die de basis van onze onderneming vormen. Deze gegevens worden verzameld, overgebracht en bewaard op beveiligde servers in een beveiligd datacentrum in Rotterdam en zijn voor geen enkele andere persoon of systeem toegankelijk. IP-adressen worden niet langer dan nodig bewaard en worden eventueel gebruikt om de domeinsoort en in sommige gevallen de geografische regio te bepalen. We leggen geen enkel verband tussen deze informatie en de identiteit van een bezoeker.

Mocht u dat wensen, dan is er ook nog de mogelijkheid om uw transactiegegevens via een gecodeerde link over te dragen. Neem contact op met support@tradegetter.nl voor meer informatie.

TradeGetter plaatst een cookie op de computer van de consument. Een "cookie" is een klein bestand van een reeks tekens die naar uw computer worden gestuurd als u een website bezoekt. Dit cookie kan door onze systemen gelezen worden en bevat alleen numerieke identificatiegegevens. Dit zijn geen persoonlijke gegevens. Cookies vervallen na een bepaalde levensduur en worden dan vernietigd.

Dan wordt er ook nog anonieme informatie verzameld over iedere bezoeker van deze site. Deze informatie wordt gebruikt voor de statistieken, trends, enz. van de website en wordt gebruikt in een verzamelformat. Hieronder vallen de pagina’s die bekeken worden, datum en tijdstip en de soort browser. We leggen geen enkel verband tussen deze informatie en de identiteit van een bezoeker.

Hoe gaat TradeGetter om met e-mailgegevens?
We gebruiken op deze website e-maillinks om u in staat te stellen gemakkelijk met ons te communiceren. Als wij uw e-mail beantwoorden is dat alleen met de uitdrukkelijke bedoeling op uw verzoek om contact in te gaan.

Hoe zit het met andere links op deze site?
Deze site bevat links naar andere websites. Wij wijzen u erop dat u, als u op één van deze links klikt, naar een andere website wordt doorgestuurd waarover TradeGetter geen controle heeft. TradeGetter accepteert geen aansprakelijkheid voor gegevens die verkregen worden van websites waarover wij geen controle hebben.

Kan ik een kopie krijgen van mijn gegevens?
Ja. Stuur een e-mail naar info@tradegetter.nl, of een gefrankeerde aan uzelf geadresseerde enveloppe met begeleidend schrijven naar TradeGetter, Postbus 90333, 1006 BH Amsterdam

Kan ik een verzoek indienen om mijn gegevens aan te passen of te verwijderen?
Ja. Stuur een e-mail naar info@tradegetter.nl, of een gefrankeerde aan uzelf geadresseerde enveloppe met begeleidend schrijven naar TradeGetter, Postbus 90333, 1006 BH Amsterdam

Dank u wel voor uw aandacht en het vertrouwen in TradeGetter.


Voorbeelden!

 Tell a Friend